Kontakt

PAMA Solutions Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia 

Tel. +48 58 352 21 47

e-mail: office@pama-solutions.pl

NIP: 958-167-51-11,
Regon: 365194174,
KRS: 0000633044

Dokumentacja rejestrowa przechowywana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.